Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Preberite več o piškotih.

O projektu

Trajnostna mobilnost vzdolž nekdanje železne zavese

Skoraj pol stoletja je bila Evropa na silo razdeljena na vzhod in zahod z " železno zaveso ", mejo, ki se je raztezala od Barentsovega do Črnega morja. Kolesarska pot “Pot železne zavese” je evropska kolesarska pot, ki na svojstven način privablja ljudi, da znova doživijo ta pomemben del evropske zgodovine. Na ta način v svojem zelo živahnem in praktičnem načinu prispeva k oblikovanju resnične evropske identitete.

Zaradi uspešnih ukrepov, ki jih pripravil in izvedel evropski poslanec Michael Cramer, je Evropska Kolesarska Zveza (ECF) imenovala “Pot železne zavese” kot EuroVelo kolesarsko pot številka 13. Pot v dolžini čez 10.400 km vodi od Barentsovega morja do Črnega morja (približno 8.800 km poteka znotraj meja EU, 1.600 km pa se jih nahaja zunaj). EuroVelo je mreža 14 daljinskih kolesarskih poti, ki povezujejo in združujejo celotno evropsko celino. Poti uporabljajo tako kolesarski turisti, kot tudi lokalno prebivalstvo na svojih vsakodnevnih poteh, predvidoma pa bo celotno omrežje končano do leta 2020.

Pot Železne Zavese povezuje večino držav jugovzhodne Evrope in je najdaljša kolesarska pot evropskega omrežja kolesarskih poti. Pričakovati je, da bo, ko bo končana, vsakoletno beležila 3,3 milijona dnevnih obiskov, 849.000 počitniških potovanj in bo imela ekonomski vpliv v višini 355 milijonov evrov. Da bi dosegla svoj polni potencial kot kolesarska povezava EuroVelo 13, projekt zbira in ocenjuje možne poteke poti, storitve, promocijske pogoje, organizacijsko in finančno ozadje poti in opredeljuje potrebne ukrepe razvoja do leta 2020. Projekt tako zagotavlja možnosti za učenje, za iskanje in deljenje dobrih rešitev za lokalne in regionalne izzive mobilnosti in za spodbujanje trajnostnega prometa (za izboljšanje podobe kolesarjenja in javnega prevoza). S podporo programa Jugovzhodna Evropa bo južni del kolesarske poti ob nekdanji železni zavesi sposoben ujeti bolj razvite dele in bo postal gonilna sila razvoja kolesarskega turizma v regiji.

Cilji projekta

1 . Izboljšanje dostopnosti regij Jugovzhodne Evrope s kolesom. Iron Curtain Trail vodi skozi obmejne regije , ki so bile ločene v času hladne vojne obdobju in kjer so bile povezave (tudi za kolesarje) prekinjene. Pomembne spremembe so bile dosežne v sklopu cestne in železniško infrastrukturo , a hkrati so se pojavili novi izzivi.

2 . Povezovanje kolesarjenja in priložnosti javnega prevoza. Kolesarjenje lahko pomaga izboljšati promet s povečanjem prispevne površine / gravitacije prog javnega prevoza v več hitro in enostavno dostopen zaradi česar so . The projekt IKT zbira best prakse in izvaja pilotne ukrepe za izboljšanje možnostim za shranjevanje koles in prevoznih sredstev , povezanih z javnim prevozom . Te rešitve lahko pomagajo odstraniti ovire pri uporabi javnega prevoza.

3 . Povezovanje regij JV Evrope z evropskim omrežjem daljinskih kolesarskih poti. EuroVelo omrežje povezuje evropske države; Iron Curtain Trail , ki je del te mreže kot kolesarska povezava EuroVelo 13, zagotavlja prepoznavno in otipljivo povezavo med državami in regijami JV Evrope . Projekt IKT bo opredelil kritične pomanjkljivosti v infrastrukturi na poti in bo raziskal rešitve, ki jih je mogoče izvesti.

4 . Spodbujanje kolesarjenja in kombiniranega trajnostnega prevoza kot sredstvo za trajnostno mobilnost. Z namenom povečanja delež kolesarjenja in uporabe javnega prevoza, je potrebno pripraviti ustrezne ponudbe, ki bodo zadovoljevale potrebam kolesarjev. Te ponudbe bodo izboljšali javno podobo kolesarjenja (predvsem v tistih državah, kjer je delež kolesarjenja nizka) in motivirale končne uporabnike, ter lokalno prebivalstvo.

5 .Projekt ICT bo bistveno izboljšal znanje in izkušnje vodilnih regionalnih razvojnih organov in ustreznih nevladnih organizacij na programskem območju in bo določil temelje prihodnjega sodelovanja.

Sodelovanje RRA Mura v projektu

Regionalna razvojna agencija Mura bo izvajanje projektnih aktivnosti nadgradila predvsem z izkušnjami in znanji, ki smo jih pridobili z izvajanjem podobnih trajnostno naravnanih kolesarskih projektov v preteklosti in z izvajanjem nalog identifikacije in razvoja gospodarskega in socialnega razvoja v regiji. Sodelovanje RRA Mura v okviru projekta ICT je tako izjemnega pomena z vidika ozaveščanja lokalne skupnosti o priložnostih razvoja trajnostnega kolesarjenja, kakor tudi z vidika razvoja kolesarske infrastrukture in kakovostnih turističnih vsebin na področju, ki je deležno depopulacije in socialne deprivacije.

Program South East Europe
Vrednost projekta 1.404.441,05 EUR
Trajanje projekta 01. 10. 2012. – 31.12. 2014

Več informacij o projektu Iron Curtain Trail, ki je sofinanciran s strani EU (program Jugovzhodna Evropa), si lahko ogledate na spletnih straneh projekta: www.ict13.eu.